Vytvoriť faktúru

CORPOREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CORPOREX
IČO 31435891
DIČ 2020360056
IČ DPH SK2020360056
Dátum vzniku 05 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORPOREX
Bratislavská 9
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 160 992 €
Zisk -13 314 €
Aktíva 215 521 €
Vlastný kapitál 64 728 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245901322
Mobile phone(s) +421905706820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 217,899
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 87,006
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 87,006
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,963
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,377
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,139
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 41,527
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,511
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,321
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 317
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,362
3. Výrobky (123) - /194/ 4,642
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 72,752
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,509
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,509
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,243
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,438
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 672
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,766
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,382
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 566
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 38,816
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,899
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 78,800
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,366
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 718
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,084
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,314
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 156,654
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,630
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,630
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 114,847
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 82,884
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,884
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 810
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 177
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 177
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,822
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 225
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,284
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 163,026
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 160,992
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 75,502
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,908
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,994
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 69,576
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85,802
D. Služby (účtová skupina 51) 41,495
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,904
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,421
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,414
4. Sociálne náklady (527, 528) 69
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,704
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,610
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,610
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,912
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,881
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 39
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,442
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,019
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,019
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,423
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,314
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31435891 DIČ: 2020360056 IČ DPH: SK2020360056
 • Sídlo: CORPOREX, Bratislavská 9, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec 01.02.1999
  Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec 01.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Agárdi 3 319 € (50%) Bratislavská 9 Senec
  Mária Agárdiová 3 319 € (50%) Bratislavská 9 Senec
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Podzáhradná 105 Matúškovo
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   03.09.1996Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná výroba a živočíšna výroba
   predaj a nákup produktov rastlinnej a živočíšnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
   20.12.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Ing. Tibor Szabo Hlavná 1409/40 Galanta 924 00
   Terézia Szabová Podzáhradská 105 Matúškovo 924 03
   19.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   05.05.1993Nové obchodné meno:
   CORPOREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 9 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Agárdi Bratislavská 9 Senec
   Mária Agárdiová Bratislavská 9 Senec