Vytvoriť faktúru

ALTIJA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALTIJA
IČO 31436021
DIČ 2020362278
IČ DPH SK2020362278
Dátum vzniku 14 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTIJA
90050
Kráľová pri Senci
Finančné informácie
Tržby a výnosy 410 919 €
Zisk 3 871 €
Aktíva 37 140 €
Vlastný kapitál 13 014 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245646019, +421245901220, +421245901425
Mobile phone(s) +421905615707, +421910615707
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,217
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,180
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,180
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,060
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,156
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,964
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,610
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,899
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,216
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,683
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 907
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 541
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,804
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 621
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,183
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 427
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 198
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 229
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,217
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,884
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,047
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,047
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,871
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,333
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 776
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 776
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,207
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,584
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,584
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 308
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 347
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 411,581
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 410,919
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 407,948
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,971
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,252
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 362,299
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,207
D. Služby (účtová skupina 51) 24,104
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,750
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,235
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,490
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,248
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,989
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,989
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,667
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,338
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 662
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 662
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,042
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 443
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 443
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 599
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -380
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,287
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,416
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31436021 DIČ: 2020362278 IČ DPH: SK2020362278
 • Sídlo: ALTIJA, 90050, Kráľová pri Senci
 • Dátum vzniku: 14 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01 29.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Balog 6 639 € (100%) Mýtna 30 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   skladovanie
   prevádzkovanie výdajne stravy
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   donášková služba
   11.02.2005Nové sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 900 50
   10.02.2005Zrušené sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 925 24
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Balog Mýtna 30 Pezinok 902 01
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   21.08.1995Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   20.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Balog
   Alexander Lipka
   23.12.1994Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Alexander Lipka Jánošíkova 17 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Šmogrovič - predseda spoločnosti
   14.05.1993Nové obchodné meno:
   ALTIJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   320 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ján Balog Bratislavská 25 Senec
   Alexander Lipka Jánošíkova 17 Senec
   Tibor Šmogrovič Bernolákova 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Balog
   Alexander Lipka
   Tibor Šmogrovič - predseda spoločnosti