Vytvoriť faktúru

PROELP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROELP
IČO 31436196
DIČ 2020357438
IČ DPH SK2020357438
Dátum vzniku 11 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROELP
Budatínska 3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 905 €
Zisk 13 544 €
Aktíva 59 137 €
Vlastný kapitál 22 026 €
Kontaktné informácie
Email proelp@zoznam.sk
Phone(s) 0903425931, 0903
Mobile phone(s) +421903425931, 0903425931, 0903
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 67,437
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,594
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,594
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,594
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,293
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,281
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,563
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,563
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,651
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 67
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,012
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,704
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 308
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 550
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 550
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 67,437
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,570
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 707
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 707
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,679
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,679
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,544
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,867
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 491
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 491
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,376
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,730
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 464
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 292
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,848
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,905
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,905
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,905
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,034
D. Služby (účtová skupina 51) 1,321
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,611
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,071
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,857
4. Sociálne náklady (527, 528) 683
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 218
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 573
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 573
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 630
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,518
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,550
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,385
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,841
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,841
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31436196 DIČ: 2020357438 IČ DPH: SK2020357438
 • Sídlo: PROELP, Budatínska 3, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava 31.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Pfliegler 6 640 € (100%) Budatínska 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2012Nové sidlo:
   Budatínska 3 Bratislava 851 01
   31.12.2011Zrušené sidlo:
   Bezručova 16 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Čúchorová Šuty 6 Bratislava 831 07
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Čúchorová Šuty 6 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Brezovský Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava Skončenie funkcie: 19.03.2004
   31.03.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Brezovský Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava Skončenie funkcie: 19.03.2004
   30.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Brezovksý Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   PROELP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bezručova 16 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja
   montáž slaboprúdových zariadení
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu
   Noví spoločníci:
   Vladimír Brezovksý Bezručova 16 Stupava
   Pavol Friso Holíčska 18 Bratislava
   Peter Markovič Železničná 7 Stupava
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava
   Vít Sedlák Kuklovská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Pfliegler Budatínska 3 Bratislava