Vytvoriť faktúru

DeGeorgi International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DeGeorgi International
IČO 31436323
DIČ 2020683236
Dátum vzniku 19 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DeGeorgi International
Pekárenská 709/22
90042
Dunajská Lužná
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 342 €
Zisk -674 €
Kontaktné informácie
Email degeorgi@stonline.sk
Phone(s) 0245980536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,251
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 187
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,952
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,251
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,635
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,657
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 724
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,744
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -674
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,616
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 305
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,311
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 742
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 569
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,342
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,339
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,432
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 578
C. Služby (účtová skupina 51) 1,828
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,438
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 500
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -90
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,933
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 105
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -104
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -194
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4267291.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31436323 DIČ: 2020683236
 • Sídlo: DeGeorgi International, Pekárenská 709/22, 90042, Dunajská Lužná
 • Dátum vzniku: 19 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Georgiev, CSc Pekárenská 709/22 Dunajská Lužná 900 42 19.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Georgiev, CSc 6 672 € (100%) Pekárenská 709/22 Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.07.2013Nové sidlo:
   Pekárenská 709/22 Dunajská Lužná 900 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Pekárenská 709/22 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Pekárenská 709/22 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 19.04.1993
   25.07.2013Zrušené sidlo:
   Jánošíková 709 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Georgievová Jánošíková 709 Dunajská Lužná
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 806 36 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Eva Georgievová Jánošíková 709 Dunajská Lužná
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Eva Georgievová Jánošíková 709 Dunajská Lužná
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 806 36 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Georgievová Jánošíková 709 Dunajská Lužná
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Eva Georgievová Jánošíková 709 Dunajská Lužná
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 806 36 Spolková republika Nemecko
   25.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Eva Georgievová Jánošíková 709 Dunajská Lužná
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 806 36 Spolková republika Nemecko
   24.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Ing. Miroslav Wöllner J. Palárika 10 Šaľa
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Wöllner J. Palárika 10 Šaľa
   11.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Ing. Miroslav Wöllner J. Palárika 10 Šaľa
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Wöllner J. Palárika 10 Šaľa
   10.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Ing. Ivor Horský , CSc Špitálska 20 Bratislava 811 08
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivor Horský , CSc Špitálska 20 Bratislava 811 08
   19.04.1993Nové obchodné meno:
   DeGeorgi International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíková 709 Dunajská Lužná 900 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s automatizovanými, riadiacimi a meracími systémami, ich časťami
   podnikateľské poradenstvo v oblasti automatizácie a merania
   prekladateľské a tlmočnícke práce
   organizácia vzdelávacích školení - oblasť automatizácie technických procesov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04
   Ing. Ivor Horský , CSc Špitálska 20 Bratislava 811 08
   Dipl.-Ing. Uwe Eichler Blutenburgstr 2 München 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivor Horský , CSc Špitálska 20 Bratislava 811 08
   Ing. Ivan Georgiev , CSc Vajnorská 64 Bratislava 831 04