Vytvoriť faktúru

PRO-ZUMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO-ZUMA
IČO 31436790
DIČ 2020359880
IČ DPH SK2020359880
Dátum vzniku 28 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO-ZUMA
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 343 135 €
Zisk 6 886 €
Aktíva 298 023 €
Vlastný kapitál 121 058 €
Kontaktné informácie
Email prozuma@ba.telecom.sk
Webová stránka http://www.prozuma.sk
Phone(s) +421336412605, +421336413555
Fax(es) 0336400881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 277,076
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 221,846
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 221,846
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 221,846
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,965
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 39,002
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,002
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,002
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,963
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,082
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 881
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,265
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,265
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,076
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,944
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 113,754
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 113,754
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,886
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,640
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,202
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,202
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 56,794
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,409
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,216
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,216
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,867
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,243
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,002
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,081
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,435
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,435
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 800
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 492
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 342,206
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 343,135
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 342,206
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 929
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 331,933
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,814
D. Služby (účtová skupina 51) 74,761
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 218,737
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 160,686
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,668
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,383
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,315
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,460
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,460
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 928
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,202
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250,631
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,061
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,767
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,767
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 294
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,141
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,255
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,255
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,886
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31436790 DIČ: 2020359880 IČ DPH: SK2020359880
 • Sídlo: PRO-ZUMA, Mladoboleslavská 1/4880, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01 27.05.1998
  Zuzana Tichá Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01 06.12.2002
  Janette Chovancová L. Novomeského 48 Pezinok 902 01 12.10.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Chovanec 3 320 € (50%) Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
  Martin Chovanec 3 320 € (50%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   24.07.2013Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   21.03.2009Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   20.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   11.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   upratovacie a čistiace práce
   30.10.2007Nové sidlo:
   Mladoboleslavská 1/4880 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Janette Chovancová L. Novomeského 48 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 12.10.2007
   29.10.2007Zrušené sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Družstevná 11 Pezinok 902 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   06.12.2002Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   05.12.2002Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 802 15
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   27.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Družstevná 11 Pezinok 902 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 2060/18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová ml. Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   16.03.1995Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 802 15
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Bokesova 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   PRO-ZUMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bokesova 18 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tov. na kt. zákon vyžaduje zvl. povolenie
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Zuzana Chovancová Bokesova 18 Pezinok
   Zuzana Chovancová ml. Bokesova 18 Pezinok
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Chovanec Bokesova 18 Pezinok
   Ing. Štefan Chovanec Bokesova 18 Pezinok