Vytvoriť faktúru

KVÁLMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KVÁLMONT
IČO 31437249
DIČ 2020372937
IČ DPH SK2020372937
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVÁLMONT
Lichnerova 38
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 419 154 €
Zisk 44 332 €
Aktíva 107 964 €
Vlastný kapitál 63 609 €
Kontaktné informácie
Email kvalmont@kvalmont.sk
Phone(s) 0245915070
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 107,414
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 107,414
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 58,484
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,760
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,131
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,920
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 147,174
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 105,355
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 136,959
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 136,959
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,430
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -94,366
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,332
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,819
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,318
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,501
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,523
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,793
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 419,154
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 418,025
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 712
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 369,966
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 132,345
C. Služby (účtová skupina 51) 148,171
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 57,031
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,344
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 25,334
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,741
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,188
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 137,509
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,898
M. Nákladové úroky (562) 1,013
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,885
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,896
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 45,292
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 44,332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31437249 DIČ: 2020372937 IČ DPH: SK2020372937
 • Sídlo: KVÁLMONT, Lichnerova 38, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01 24.05.1993
  Vojtech Derzsi 224 Rohovce 24.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tibor Kvál 113 889 € (83.2%) Kollárova 1/2133 Senec 903 01
  Vojtech Derzsi 23 070 € (16.8%) 224 Rohovce
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2006Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kvál Kollárova 1/2133 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.05.1993
   29.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Kvál 118 Boldog
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Kvál 118 Boldog
   24.07.2001Nové sidlo:
   Lichnerova 38 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   23.07.2001Zrušené sidlo:
   Nám 1. mája 1 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   24.11.1999Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   23.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   14.07.1997Nové sidlo:
   Nám 1. mája 1 Senec 903 01
   13.07.1997Zrušené sidlo:
   Boldog 118 Boldog 925 26
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   KVÁLMONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Boldog 118 Boldog 925 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maliarstvo
   stolárstvo - stolárskomontážne práce
   nákup,predaj a sprostredkovanie predaja:
   dreva,balených potravín, textilu,obuvi, nábytku
   drogériového tovaru, stavebného a hutného materiálu
   motorových vozidiel a výrobkov z dreva
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Derzsi 224 Rohovce
   Tibor Kvál 118 Boldog