Vytvoriť faktúru

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA
IČO 31437443
DIČ 2020362949
IČ DPH SK2020362949
Dátum vzniku 07 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA
Tomášikova 10/F
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 157 422 €
Zisk -25 079 €
Aktíva 84 591 €
Vlastný kapitál 21 379 €
Kontaktné informácie
Email ekotox@stonline.sk
Webová stránka http://www.ekotox.sk
Phone(s) +421245943712, +421245943721, +421245943723, +421245943722, +421245945223
Fax(es) 0245943712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 53,239
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 905
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 905
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 905
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,282
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,825
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,711
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,711
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26,752
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 362
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,457
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,457
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,052
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,052
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 53,239
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,900
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,900
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,734
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 790
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 790
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,955
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 124,622
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -109,667
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,079
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,939
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,875
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,758
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,973
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,973
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,569
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,616
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,971
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,629
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,004
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,004
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 156,785
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 157,422
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 156,785
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 637
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 179,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,266
D. Služby (účtová skupina 51) 65,868
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 102,082
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,984
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,428
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,670
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 629
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,169
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,651
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XII. Kurzové zisky (663) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,541
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,043
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,043
O. Kurzové straty (563) 67
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 431
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,079
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31437443 DIČ: 2020362949 IČ DPH: SK2020362949
 • Sídlo: EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, Tomášikova 10/F, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PaedDr. Martin Murín Miletičova 578/46 Bratislava 821 08 20.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PaedDr. Martin Murín 7 900 € (100%) Miletičova 578/46 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   05.02.2010Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   20.01.2010Noví spoločníci:
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Martin Murín Miletičova 578/46 Bratislava 821 08
   19.01.2010Zrušeny spoločníci:
   COMERON SPS, spol. s r.o. IČO: 35 847 808 Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Bryksova 762/44 Praha 9, Černý Most Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   24.07.2003Noví spoločníci:
   COMERON SPS, spol. s r.o. IČO: 35 847 808 Učiteľská 15 Bratislava 821 06
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Bryksova 762/44 Praha 9, Černý Most Česká republika
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   COMERON spol. s r.o. IČO: 30 776 414 Učiteľská 15 Bratislava
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Iveta Puššová Lenárdová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   27.08.1999Nové predmety činnosti:
   chov akvarijných rybičiek
   chov laboratórnych zvierat
   vydavateľská činnosť - rozširovanie periodických a neperiodickývh publikácií
   Noví spoločníci:
   COMERON spol. s r.o. IČO: 30 776 414 Učiteľská 15 Bratislava
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Iveta Puššová Lenárdová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Gavora A.Gwerkovej 22 Bratislava
   PaedDDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Adriana Pozdechová Slatinská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   18.08.1993Noví spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Adriana Pozdechová Slatinská 2 Bratislava
   17.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   07.06.1993Nové obchodné meno:
   EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti vplyvu chemikálií na prostredie;
   poskytovanie software-predaj a vývoj;
   sprostredkovanie, kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   organizácia kurzov, seminárov a školení v oblasti ochrany životného prostredia;
   služby-rozbory chemických látok;
   Noví spoločníci:
   Mgr. Elena Dušková Dorastenecká 46 Bratislava
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Iveta Halúzová 448 Tesárske Mlyňany
   Ing. Jozef Hasa Púpavová 13 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Juraj Gavora A. Gwerkovej 22 Bratislava
   Ing. František Jonáš Pankúchova 3 Bratislava
   PaedDr. Martin Murín Nad Lúčkami 45 Bratislava