Vytvoriť faktúru

PHARMINOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHARMINOVA
IČO 31437451
DIČ 2020362333
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHARMINOVA
Štúrova 55
92001
Hlohovec
Finančné informácie
Zisk -39 588 €
Aktíva 600 395 €
Vlastný kapitál -52 240 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 560,938
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 557,443
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,495
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,197
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,480
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,653
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 566,135
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -91,828
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,967
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,255
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -62,462
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,588
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 657,963
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,237
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,757
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 653,726
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,674
C. Služby (účtová skupina 51) 911
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 317
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 32,791
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,331
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39,024
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,585
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -39,108
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -39,588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4251624.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31437451 DIČ: 2020362333
 • Sídlo: PHARMINOVA, Štúrova 55, 92001, Hlohovec
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2006Nové sidlo:
   Štúrova 55 Hlohovec 920 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daša Vargová Veterná 12/2211 Hlohovec 920 01 Vznik funkcie: 13.10.2006
   02.11.2006Zrušené sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Kinčešová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   30.09.2006Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Kinčešová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Paučová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   20.06.2006Noví spoločníci:
   Daša Vargová Veterná 12 Hlohovec 920 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Paučová Kalinčiakova 7 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.05.2006
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   Daša Vargová Veterná 12 Hlohovec 920 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok Vznik funkcie: 24.05.1993
   01.03.2005Noví spoločníci:
   Daša Vargová Veterná 12 Hlohovec 920 01
   28.02.2005Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   29.07.2003Nové obchodné meno:
   PHARMINOVA, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra Vznik funkcie: 24.05.1993
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok Vznik funkcie: 24.05.1993
   28.07.2003Zrušené obchodné meno:
   PHARMINOVA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok
   29.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 1858/181 Pezinok
   28.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   08.12.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Cajlanská 181 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   19.01.1995Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   27.04.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   26.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   PHARMINOVA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj liečiv, liekov a podporných prípravkov
   chemický a biotechnologický výskum a výroba
   výroba kozmetických prípravkov
   obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž. zvl. povolenie
   služby a poradenstvo v oblasti chémie a farmácie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   PhamDr. Ružena Martincová Gelnická 12 Bratislava
   JUDr. Zuzana Motáčková Kellenbergerova 2 Modra
   Ing. Marta Múčková Komenského 10 Modra
   Ing. Vendel Šmahovský Novomeského 18 Pezinok
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok
   RNDr. Marián Zemánek Zochova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Ježek Komenského 12 Modra
   Ing. Valdemar Štalmach Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Mária Turčanová Za hradbami 29 Pezinok