Vytvoriť faktúru

KOVOMA, „“ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVOMA, „“
Stav V likvidácii
IČO 31439632
DIČ 2020380164
Dátum vzniku 06 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVOMA, „“
90875
Studienka
Finančné informácie
Zisk -1 662 €
Aktíva 20 091 €
Vlastný kapitál 20 071 €
Kontaktné informácie
Email jan.slosar@post.sk
Phone(s) 0905208 772
Mobile phone(s) 0905208 772
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,327
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,327
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,499
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,499
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,499
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,828
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,664
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,327
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,307
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,666
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,666
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,662
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 20
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 20
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 489
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5
D. Služby (účtová skupina 51) 6
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 478
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -489
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -11
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,209
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 2,209
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,382
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,382
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,173
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,662
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,662
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016