Vytvoriť faktúru

Elttras - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Elttras
IČO 31439764
DIČ 2020372992
IČ DPH SK2020372992
Dátum vzniku 19 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Elttras
Hrubý Šúr 247
92525
Hrubý Šúr
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 803 €
Zisk -207 €
Aktíva 14 465 €
Vlastný kapitál 13 381 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,772
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,313
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,772
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,086
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,473
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,473
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,654
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -207
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,686
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,590
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,443
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 146
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,803
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,803
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 969
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 619
C. Služby (účtová skupina 51) 350
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 834
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 834
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 81
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 753
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015