Vytvoriť faktúru

Limbašské pohostinské služby Sučanská a - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Limbašské pohostinské služby Sučanská a
IČO 31439934
DIČ 2020359913
IČ DPH SK2020359913
Dátum vzniku 26 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Limbašské pohostinské služby Sučanská a
Limbach - Hotel
90091
Limbach
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 758 €
Zisk -52 151 €
Aktíva 50 608 €
Vlastný kapitál -25 367 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@hotellimbach.sk
Webová stránka http://www.hotellimbach.sk
Phone(s) +421336477281
Fax(es) 0336477361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,907
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,509
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,509
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,440
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,962
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,224
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,224
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,738
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,738
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 436
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 436
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,907
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,518
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 686
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 686
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,692
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,488
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -54,180
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,151
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,425
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,756
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,756
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 102,030
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,446
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,446
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,976
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,653
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,455
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,580
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,580
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 123,688
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 123,758
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 94,375
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,313
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,764
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,730
D. Služby (účtová skupina 51) 24,190
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,042
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,607
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,113
4. Sociálne náklady (527, 528) 322
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,214
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,298
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,298
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,290
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,006
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,768
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,185
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,293
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,293
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 892
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,185
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,191
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31439934 DIČ: 2020359913 IČ DPH: SK2020359913
 • Sídlo: Limbašské pohostinské služby Sučanská a, Limbach - Hotel, 90091, Limbach
 • Dátum vzniku: 26 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava 831 03 26.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tatiana Sučanská 1 660 € (25%) Žarnovická 5 Bratislava 831 03
  Richard Sučanský 1 660 € (25%) Úžiny 3 Bratislava
  Limbašské vinohradnícke družstvo 3 319 € (50%) SNP 18 Limbach
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.09.2003Noví spoločníci:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Limbašské vinohradnícke družstvo IČO: 31 444 610 SNP 18 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 26.07.1993
   11.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   21.11.1994Nové obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba a rastlinná a živočíšna
   20.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   06.04.1994Noví spoločníci:
   Limbašské vinohradnícke družstvo SNP 18 Limbach
   05.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Dr. Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   Limbašské pohostinské služby Sučanská a spol., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Limbach - Hotel Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovanie
   Noví spoločníci:
   Dr. Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava
   Richard Sučanský Úžiny 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Sučanská Žarnovická 5 Bratislava