Vytvoriť faktúru

ATRIV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATRIV
IČO 31440266
DIČ 2020660862
IČ DPH SK2020660862
Dátum vzniku 15 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATRIV
Korytnická 3
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 217 €
Zisk 6 709 €
Aktíva 61 124 €
Vlastný kapitál 19 454 €
Kontaktné informácie
Email atriv@atriv.sk
Phone(s) 0243634530, 0915793982
Mobile phone(s) 0915793982
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,959
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,959
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,959
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,478
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,168
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 447
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,437
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,522
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,510
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,709
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,915
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,915
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,610
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 282
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 146,217
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 146,217
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 137,771
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,569
C. Služby (účtová skupina 51) 90,149
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 582
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,333
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,138
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,446
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,499
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,365
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,656
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,709
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016