Vytvoriť faktúru

Anglo-Imports - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Anglo-Imports
IČO 31440819
DIČ 2020360419
IČ DPH SK2020360419
Dátum vzniku 09 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anglo-Imports
Holubyho 28
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 852 965 €
Zisk 25 664 €
Aktíva 847 526 €
Vlastný kapitál 23 212 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336409056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 855,298
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 566,110
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,110
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,110
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 550,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 550,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286,269
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 278,435
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 277,267
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,267
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,168
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,834
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 85
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,749
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,919
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 605
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 2,314
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 855,298
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,876
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,908
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 155,954
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -140,046
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,664
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 816,262
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,381
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,335
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 46
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 802,219
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 654,767
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 654,767
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,098
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 718
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,980
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 142,656
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 662
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -9,840
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) -9,840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 851,531
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 852,965
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 264
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 851,267
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,434
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813,518
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 264
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,770
D. Služby (účtová skupina 51) 746,618
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,563
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,384
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,010
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,169
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 639
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,034
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,034
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,630
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,447
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,879
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,528
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 735
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 735
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,920
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,256
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,256
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31440819 DIČ: 2020360419 IČ DPH: SK2020360419
 • Sídlo: Anglo-Imports, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 09 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 04.11.1998
  Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01 14.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Karol Hamala 4 648 € (70%) Dostojevského 19 Bratislava
  Ing. Miroslav Kurcab 1 992 € (30%) Banícka 62 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 62 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.10.2010
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   09.09.2004Nové obchodné meno:
   Anglo-Imports, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná činnosť a výroba reklamných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   08.09.2004Zrušené obchodné meno:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o.
   04.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   02.09.1997Noví spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o. Národní Třída 40/36 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na Pískach 35 Praha 6 Česká republika
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   ANGLO-IMPORTS spol.s r.o. Národní Třída 40/36 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na Pískach 35 Praha 6 Česká republika