Vytvoriť faktúru

EDON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDON
IČO 31441076
DIČ 2020357460
IČ DPH SK2020357460
Dátum vzniku 15 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDON
Hlavná 99
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 953 €
Zisk -5 222 €
Aktíva 14 445 €
Vlastný kapitál 9 149 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,299
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,517
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,647
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,299
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,926
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 965
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,544
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,222
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,373
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,874
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,556
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,310
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,008
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,499
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,953
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,954
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 60,737
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 291
C. Služby (účtová skupina 51) 55,255
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,159
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,784
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,408
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,479
M. Nákladové úroky (562) 933
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 546
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,478
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,262
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31441076 DIČ: 2020357460 IČ DPH: SK2020357460
 • Sídlo: EDON, Hlavná 99, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 15 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31 11.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Polakovič 6 639 € (100%) Hlavná 89 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   24.04.1998Nové sidlo:
   Hlavná 99 Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1998Zrušené sidlo:
   Hlavná 89 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Oulehlová Závadská 12 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Mária Strnisková Majerníkova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Oulehlová Závadská 12 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Mária Strnisková Majerníkova 3 Bratislava
   03.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied - meteorologické predpovede
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   údržba a oprava vysokozdvižných vozíkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   15.07.1993Nové obchodné meno:
   EDON spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Miklovič Lazaretská 23 Bratislava
   Ing. Michal Polakovič Hlavná 89 Stupava 900 31