Vytvoriť faktúru

GM Servis-Predaj - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GM Servis-Predaj
IČO 31441637
DIČ 2020359968
IČ DPH SK2020359968
Dátum vzniku 31 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GM Servis-Predaj
Na Bielenisku 4
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 923 €
Zisk 130 €
Aktíva 35 374 €
Vlastný kapitál 3 129 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903722679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,538
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,728
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,728
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,728
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,340
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,587
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,463
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,463
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 124
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,753
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,802
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,951
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 470
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 470
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,538
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,259
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,174
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,174
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 130
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,279
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,097
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 23,860
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,113
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,113
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,923
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,690
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,416
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,170
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,504
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,673
D. Služby (účtová skupina 51) 10,895
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,901
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,901
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,753
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,034
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,663
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 295
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 295
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,368
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,090
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31441637 DIČ: 2020359968 IČ DPH: SK2020359968
 • Sídlo: GM Servis-Predaj, Na Bielenisku 4, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 31 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01 18.03.1999
  Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91 18.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Liv 3 319 € (50%) Gorkého 14 Pezinok 902 01
  Marian Mlynek 3 319 € (50%) Slnečná 46 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   19.06.1997Nové sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   18.06.1997Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   GM Servis-Predaj, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, servis, elektrospotrebičov a automatických pračiek
   elektroinštalácie
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   montáž chladiacich zariadení
   servis kancelárskej techniky-mechanickej
   servis chladiarenských zariadení
   Noví spoločníci:
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Grell ul.1.mája 14 Pezinok 902 01
   Dušan Liv Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Marian Mlynek Slnečná 46 Limbach 900 91