Vytvoriť faktúru

AGRORACIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGRORACIO
IČO 31442048
DIČ 2020378965
IČ DPH SK2020378965
Dátum vzniku 13 Septembra 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo AGRORACIO
Čáčov 367
90501
Senica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 789 €
Zisk -933 €
Aktíva 829 941 €
Vlastný kapitál 816 465 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336400405
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 800,938
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 800,938
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,752
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 10,199
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,478
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,055
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 816,690
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 815,531
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 115,515
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 115,515
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 640,028
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,509
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 29,067
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,345
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -933
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,159
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,159
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 199
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,789
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,789
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,578
C. Služby (účtová skupina 51) 2,557
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 211
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 232
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
XI. Kurzové zisky (663) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 188
N. Kurzové straty (563) 116
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -184
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 27
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -933
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015