Vytvoriť faktúru

PROBOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROBOS
IČO 31442722
DIČ 2020360045
IČ DPH SK2020360045
Dátum vzniku 01 Septembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROBOS
Na Bielenisku 4
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 619 €
Zisk -1 600 €
Aktíva 61 947 €
Vlastný kapitál 52 574 €
Kontaktné informácie
Email probos@centrum.sk
Phone(s) +421336401461
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,245
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 19,295
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,245
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,972
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 45,268
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,600
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,273
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 554
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,654
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,524
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,347
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,389
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 394
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 65
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 47,619
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,965
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,654
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,835
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 23,497
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,873
C. Služby (účtová skupina 51) 3,013
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,853
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 492
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -216
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,236
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 69
X. Výnosové úroky (662) 59
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 493
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 493
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -424
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -640
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015