Vytvoriť faktúru

I.B.I.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.B.I.S.
IČO 31443427
DIČ 2021079093
IČ DPH SK2021079093
Dátum vzniku 06 Októbra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.B.I.S.
Jozefa Hagaru 4
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 303 226 €
Zisk -18 853 €
Aktíva 143 572 €
Vlastný kapitál 136 689 €
Kontaktné informácie
Email ibis@ibis-sro.sk
Phone(s) 0244681111, 0244881100, 0244881101
Mobile phone(s) +421905919015, +421907735546, +421908761124
Fax(es) 0244681112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 128,309
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,435
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,282
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,153
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,787
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,398
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,056
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,056
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,161
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,181
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,389
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,754
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,635
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,087
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,076
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 8,011
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,309
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,836
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 103,495
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 128,031
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,536
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,853
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,073
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,382
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,382
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,902
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 1,902
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,021
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,021
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,936
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,167
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,665
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 400
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 303,226
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 295,831
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,395
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,737
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,999
D. Služby (účtová skupina 51) 85,292
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 217,915
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 195,381
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,370
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,164
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,076
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,731
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,731
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 724
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,511
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 198,540
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 398
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 398
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,893
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31443427 DIČ: 2021079093 IČ DPH: SK2021079093
 • Sídlo: I.B.I.S., Jozefa Hagaru 4, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alfréd Orosz konateľ Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01 03.08.2004
  Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava 15.01.1999
  Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava 15.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alfréd Orosz 11 087 € (33.4%) Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01
  Ing. Ján Žurek 11 087 € (33.4%) Sibírska 54 Bratislava
  Vojtech Bohuš 11 020 € (33.2%) Komárnická 22 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Orosz - konateľ Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 03.08.2004
   04.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Cajlanská 2018/224 Pezinok 902 01
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   27.11.2002Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 4 Bratislava 831 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 20068/00-63 zo dňa 20.9.2000
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.2002Zrušené obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENT BROKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 52/2490/93 zo dňa 30.9.1993
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   13.08.1997Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENT BROKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Bohuš Komárnická 22 Bratislava
   12.08.1997Zrušené obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENTE BROOKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hollého 11 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   I.B.I.S. INTELLIGENTE BROOKER INSURANCE SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 11 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní v rámci stanovenom v povolení Ministerstva financií SR č. 52/2490/93 zo dňa 30.9.1993
   nákup a predaj tovarov na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Kramarics Hollého 11 Senec
   Ing. Alfréd Orosz J. Poničana 3 Bratislava
   Igor Podmanický Hečkova 68 Senec
   Ing. Ján Žurek Sibírska 54 Bratislava