Vytvoriť faktúru

VINOTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VINOTECH
IČO 31447058
DIČ 2020360496
Dátum vzniku 15 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VINOTECH
Holubyho 27
90001
Pezinok
Finančné informácie
Aktíva 1 937 €
Vlastný kapitál -138 155 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 560
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 557
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 560
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 403
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 407
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,004
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 157
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256869.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015