Vytvoriť faktúru

Starkl Záhradník - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Starkl Záhradník
IČO 31447074
DIČ 2020363059
IČ DPH SK2020363059
Dátum vzniku 16 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Starkl Záhradník
Senecká cesta 2553
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 407 517 €
Zisk 166 481 €
Aktíva 172 353 €
Vlastný kapitál 114 337 €
Kontaktné informácie
Email slovensko@starkl.com
Webová stránka http://www.starkl.sk
Phone(s) +421245944797, +421245944798, +421245944799
Fax(es) 0245944896
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 338,765
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,244
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,244
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,244
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,469
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 199,256
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 332
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,269
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180,655
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,213
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 823
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,390
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 88,052
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 88,052
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 338,765
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,818
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,333
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,333
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,364
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,364
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 166,481
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,947
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 518
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 518
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 149,872
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 121,433
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,091
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,342
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,247
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,644
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,706
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,842
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,557
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,407,517
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,407,517
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,407,517
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,183,584
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 598,493
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 126,529
D. Služby (účtová skupina 51) 359,714
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 62,209
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,193
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,692
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,324
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 278
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 600
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,761
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223,933
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,781
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 357
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 356
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 223,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57,114
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 166,481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31447074 DIČ: 2020363059 IČ DPH: SK2020363059
 • Sídlo: Starkl Záhradník, Senecká cesta 2553, 90027, Bernolákovo
 • Dátum vzniku: 16 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika 06.06.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Josef Starkl 3 320 € (50%) Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
  Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. 3 320 € (50%) Tulln Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Josef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   20.08.2008Nové sidlo:
   Senecká cesta 2553 Bernolákovo 900 27
   19.08.2008Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   30.05.2003Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Starkl Gärtner, Neubrunn 1 3361 Aschbach Rakúska republika Vznik funkcie: 06.06.2002
   29.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Rešovská Komenského 11 Ivanka pri Dunaji
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   15.12.1997Noví spoločníci:
   Starkl Pflanzenversand Gesellschaft m.b.H. zastúpený Josefom Starklom Frauenhofen 3430 Tulln Rakúska republika
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Starkl Blumen- und Pflanzenversand Holding GesmbH 2331 Vosendorf Rakúska republika
   16.12.1993Nové obchodné meno:
   Starkl Záhradník, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Starkl Blumen- und Pflanzenversand Holding GesmbH 2331 Vosendorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenka Rešovská Komenského 11 Ivanka pri Dunaji