Vytvoriť faktúru

MEDAPA PEZINOK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDAPA PEZINOK
IČO 31448186
DIČ 2020360507
IČ DPH SK2020360507
Dátum vzniku 22 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDAPA PEZINOK
1. mája 33
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 812 €
Zisk 1 143 €
Aktíva 1 174 €
Kontaktné informácie
Email medapa@medapa.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,137
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,137
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,137
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,925
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,561
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,209
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,155
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,062
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,593
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,039
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,143
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,655
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,537
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,091
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,228
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,818
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 27
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,812
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,812
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,940
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,152
C. Služby (účtová skupina 51) 598
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 259
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,825
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,872
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,062
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 769
M. Nákladové úroky (562) 769
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -769
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,103
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31448186 DIČ: 2020360507 IČ DPH: SK2020360507
 • Sídlo: MEDAPA PEZINOK, 1. mája 33, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok 15.04.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan Noskovič 6 639 € (100%) ul. 1. mája 33 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   15.04.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Cyril Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   22.12.1993Nové obchodné meno:
   MEDAPA PEZINOK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   1. mája 33 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   oprava motorových vozidiel a autopríslušenstvo
   Noví spoločníci:
   Cyril Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Noskovič ul. 1. mája 33 Pezinok