Vytvoriť faktúru

KTV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KTV
IČO 31449701
DIČ 2020360595
IČ DPH SK2020360595
Dátum vzniku 16 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KTV
Drobiševa 4
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 107 €
Zisk -731 €
Aktíva 394 062 €
Vlastný kapitál 98 408 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905696477
Mobile phone(s) +421905696477, 0905696477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 292,232
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 275,265
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,552
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 16,967
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,491
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,910
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,758
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 820
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 359,723
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 97,676
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,630
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 154
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -21,994
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 111,617
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -731
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 262,047
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 262,047
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,792
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,582
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 220,673
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,107
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 41,107
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 40,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,504
C. Služby (účtová skupina 51) 16,651
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 723
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 229
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 952
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 229
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31449701 DIČ: 2020360595 IČ DPH: SK2020360595
 • Sídlo: KTV, Drobiševa 4, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01 16.02.1994
  Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81 16.02.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Kocanda 8 632 € (50%) Drobiševa 4 Pezinok 902 01
  Ing. Igor Vavrovič 8 632 € (50%) Domovina 10 Šenkvice 900 81
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.02.1994
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 16.02.1994
   29.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 07.07.2000
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.06.2002
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabahnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 07.07.2000
   Ing. Milka Nikolova Tabahneva Todor Stojanov 3 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.06.2002
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabachnev Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 725/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 28 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice 900 81
   Ing. Ivan Tabachnev Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 725/28 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika
   16.02.1994Nové obchodné meno:
   KTV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drobiševa 4 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   obchodná činnosť, mimo tovarov, na ktorý zákon vyžaduje zvl. povolenie
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kocanda Drobiševa 4 Pezinok
   Ing. Igor Vavrovič Domovina 10 Šenkvice
   Ing. Ivan Tabachnev Dečkov Todor Stojanov 6 Sofia 1113 Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Karloveská 28 Bratislava