Vytvoriť faktúru

Malokarpatský stavebný podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Malokarpatský stavebný podnik
IČO 31449832
DIČ 2020679276
IČ DPH SK2020679276
Dátum vzniku 16 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Malokarpatský stavebný podnik
gen. Svobodu 15
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 108 €
Zisk -23 883 €
Aktíva 283 503 €
Vlastný kapitál -101 809 €
Kontaktné informácie
Email mspsropk@gmail.com
Phone(s) 0905332326
Mobile phone(s) 0905332326
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 254,490
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 254,490
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,169
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,475
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -17
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,541
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 266,659
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -125,690
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -109,110
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,883
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 392,349
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 187
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 351,047
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,335
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 592
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,309
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 338,811
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 697
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,418
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,108
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,877
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,231
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 59,903
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,558
C. Služby (účtová skupina 51) 13,493
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,419
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,973
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,237
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,223
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -23,795
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,826
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 88
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,883
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -23,883
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016