Vytvoriť faktúru

BATAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BATAX
IČO 31450342
DIČ 2020363785
IČ DPH SK2020363785
Dátum vzniku 05 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BATAX
Rovinka 34
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 577 806 €
Zisk -80 112 €
Aktíva 1 687 644 €
Vlastný kapitál 130 033 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245649722, +421245649723, +421245985561
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,807,960
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 851,694
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 851,694
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,888
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 568,052
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 188,816
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 30,938
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 943,678
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 154,757
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 253
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 142,275
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 12,229
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 51,449
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 51,449
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 457,590
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 436,845
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,845
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,181
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,564
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 279,882
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 181,266
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 98,616
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,588
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 174
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,280
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,807,960
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,921
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 702
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 702
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 122,692
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 122,692
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80,112
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,758,039
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,644,477
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,642,135
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,342
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 99,398
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,805
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,805
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 50,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 271
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,978
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,716
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,628
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,164
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,576,375
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,577,806
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,527,192
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,285
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,898
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,431
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,635,214
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,108,573
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 86,731
D. Služby (účtová skupina 51) 74,532
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 223,874
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 157,681
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,019
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,174
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,356
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 120,631
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 120,631
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,542
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,975
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -57,408
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 306,539
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,265
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,255
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,788
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 801
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 801
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,987
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -81,931
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -1,819
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,701
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -80,112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31450342 DIČ: 2020363785 IČ DPH: SK2020363785
 • Sídlo: BATAX, Rovinka 34, 90041, Rovinka
 • Dátum vzniku: 05 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka 05.04.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Bartaloš 6 639 € (100%) Hlavná 210 Rovinka
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2008Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   prenájom vodných motorových člnov, vodných skútrov, štvorkoliek a motoriek
   13.09.2007Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   20.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   elektroinštalatérstvo
   04.01.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka Vznik funkcie: 05.04.1994
   03.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   03.12.1998Noví spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   02.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   22.05.1997Nové obchodné meno:
   BATAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   34 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   maliarske a natieračské práce
   podlahárske práce
   obkladačské práce
   elektroinštalatérstvo
   21.05.1997Zrušené obchodné meno:
   JOZEF BARTALOŠ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 210 Rovinka 900 41
   05.04.1994Nové obchodné meno:
   JOZEF BARTALOŠ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 210 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Bartaloš Hlavná 210 Rovinka