Vytvoriť faktúru

EKORAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKORAD
IČO 31450911
DIČ 2020662732
IČ DPH SK2020662732
Dátum vzniku 23 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKORAD
Čiližská 6
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 473 €
Zisk -9 995 €
Aktíva 127 423 €
Vlastný kapitál 23 264 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,076
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,517
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111,887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 119,076
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,269
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,961
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,995
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 105,807
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 366
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 105,441
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 640
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 537
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 104,264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 94,473
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 91,012
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 461
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 102,085
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,943
C. Služby (účtová skupina 51) 83,352
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,845
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 388
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,557
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,612
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,717
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 11
X. Výnosové úroky (662) 11
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,432
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,432
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,421
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,033
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,995
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015