Vytvoriť faktúru

Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke
IČO 31450938
DIČ 2020662743
IČ DPH SK2020662743
Dátum vzniku 28 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke
Jesenského 9
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 058 €
Zisk -19 702 €
Aktíva 23 824 €
Vlastný kapitál -3 193 €
Kontaktné informácie
Email ses@stonline.sk
Phone(s) 0336400686
Fax(es) 0336413023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,386
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,229
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,229
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,229
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,326
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,163
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,232
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,232
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -95
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,163
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 593
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,570
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -1,169
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) -1,169
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,386
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,931
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,533
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,609
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,142
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,317
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 593
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 593
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,724
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,455
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,455
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,987
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -397
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -485
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,263
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,901
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,058
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,058
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,666
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,032
D. Služby (účtová skupina 51) 6,131
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,074
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,265
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,637
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 492
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 492
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,608
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,895
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,742
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31450938 DIČ: 2020662743 IČ DPH: SK2020662743
 • Sídlo: Systém ekonomických služieb, SES, - v skratke, Jesenského 9, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 28 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01 20.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martina Javorová 6 639 € (100%) Jesenského 1528/9 Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.06.2014Nové sidlo:
   Jesenského 9 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Javorová Jesenského 1528/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   05.06.2014Zrušené sidlo:
   Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.07.2002
   09.04.2003Nové sidlo:
   Gorkého 14 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuba Gschwengová Gorkého 2680/14 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 20.07.2002
   08.04.2003Zrušené sidlo:
   Bystrická 14 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Benkovský Mladoboleslavská 10 Pezinok
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok Skončenie funkcie: 20.07.2002
   23.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Benkovský Mladoboleslavská 10 Pezinok
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   Systém ekonomických služieb, spoločnosť s ručením obmedzeným SES, s.r.o. - v skratke
   Nové sidlo:
   Bystrická 14 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   poskytovanie služieb v oblasti vedenia ekonomickej agendy
   organizovanie školení ekonomického zamerania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kováč Bystrická 14 Pezinok Skončenie funkcie: 20.07.2002
   Ing. Ľubomír Tomša Jégého 15 Bratislava