Vytvoriť faktúru

LUKY PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUKY PLUS
IČO 34096663
DIČ 2020360562
IČ DPH SK2020360562
Dátum vzniku 10 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUKY PLUS
Holubyho 28
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 626 €
Zisk 2 739 €
Aktíva 190 166 €
Vlastný kapitál 44 110 €
Kontaktné informácie
Email schody@lukyplus.sk
Webová stránka http://www.lukyplus.sk;http://www.schodisko.com
Phone(s) +421336413002
Mobile phone(s) +421902902600
Fax(es) 0336413002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 114,472
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 114,472
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,788
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,853
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,081
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,121
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,671
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 168,325
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,849
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 31,309
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,512
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,350
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,739
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 121,476
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,883
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 9,336
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 99,088
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,997
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,091
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 627
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 83,373
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 148,626
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 147,779
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 847
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 142,747
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 69,063
C. Služby (účtová skupina 51) 24,654
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,471
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,264
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,044
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 251
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,879
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,062
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,050
X. Výnosové úroky (662) 2,050
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,211
M. Nákladové úroky (562) 1,525
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,686
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,161
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,718
P. Daň z príjmov (591, 595) 979
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,739
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34096663 DIČ: 2020360562 IČ DPH: SK2020360562
 • Sídlo: LUKY PLUS, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 10 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86 10.02.1994
  Katarína Moravčíková Budmerice 2032 Budmerice 900 86 07.05.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Moravčík 3 319 € (50%) 2032 Budmerice 900 86
  Katarína Moravčíková 3 319 € (50%) Budmerice 2032 Budmerice 900 86
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86
   Katarína Moravčíková Budmerice 2032 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Moravčíková Budmerice 2032 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 07.05.2008
   22.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86
   24.08.2005Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, mzdovej agendy, ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Moravčík 2032 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 10.02.1994
   23.08.2005Zrušené sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.02.1994
   23.09.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Moravčík Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.02.1994
   22.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok
   10.02.1994Nové obchodné meno:
   LUKY PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radničné námestie 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   drevovýroba a spracovanie dreva, výroba polotovarov z dreva
   výroba nábytku, bytových doplnkov, atypických paliet
   výroba čalúnnických výrobkov, ich oprava a predaj
   obchodná činnosť, mimo tovarov na kt. zákon vyž.zvl.povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   kopírovacie služby
   Noví spoločníci:
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Machotka Štefánikova 28 Pezinok
   Ing. Peter Moravčík Hroznová 2 Pezinok