Vytvoriť faktúru

ELEKTRO INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTRO INVEST
IČO 34096965
DIČ 2020360606
IČ DPH SK2020360606
Dátum vzniku 16 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRO INVEST
Cerovská 84
90081
Šenkvice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 493 €
Zisk 11 201 €
Aktíva 35 208 €
Vlastný kapitál -86 910 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336496611
Fax(es) 0336496611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,782
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,782
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,155
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,997
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,937
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -75,710
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,088
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -99,638
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,201
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,647
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,093
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 95,354
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 840
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,774
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,346
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 90,394
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,493
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,842
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,651
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,074
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 926
C. Služby (účtová skupina 51) 1,789
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 359
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,419
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,127
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 259
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 259
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -258
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,161
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015