Vytvoriť faktúru

PILEXIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PILEXIM
IČO 34097520
DIČ 2020363125
IČ DPH SK2020363125
Dátum vzniku 02 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PILEXIM
Pezinská 3
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 495 364 €
Zisk -120 573 €
Aktíva 495 117 €
Vlastný kapitál 130 104 €
Kontaktné informácie
Email pesifox@gmail.com
Phone(s) 0244462596, 0903565453
Mobile phone(s) 0903565453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 336,350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 322,666
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,823
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 198,627
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 155,035
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,035
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,724
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,868
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 109,216
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,730
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106,486
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,684
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,684
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,350
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,531
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 12,109
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 110,692
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 110,692
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,573
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 326,819
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,064
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,064
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 308,868
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,806
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,806
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,448
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,380
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,758
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,301
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 175
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,480,198
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,495,364
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,456,445
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,752
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 167
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,606,194
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 991,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 135,455
D. Služby (účtová skupina 51) 140,594
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 173,449
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 125,959
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,335
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,155
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,701
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 34,877
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111,398
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -110,830
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,428
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,893
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,885
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -117,691
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34097520 DIČ: 2020363125 IČ DPH: SK2020363125
 • Sídlo: PILEXIM, Pezinská 3, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 02 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloš Klein Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 04.05.2015
  PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 04.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Zuzana Kleinová 6 639 € (100%) Štúrova 24/13 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.2015Noví spoločníci:
   PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Klein Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.05.2015
   PhDr. Zuzana Kleinová Štúrova 24/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.05.2015
   13.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   09.05.2001Nové sidlo:
   Pezinská 3 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového fondu a nebytového fondu
   piliarska výroba
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   prenájom priemyselného tovaru
   spracovanie dreva a guľatiny
   spracovanie dreveného odpadu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteností
   výroba drobných výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 12 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   ENKA, spol. s r.o. IČO: 35 720 671 Exnárova 28 Bratislava
   26.08.1999Noví spoločníci:
   ENKA, spol. s r.o. IČO: 35 720 671 Exnárova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Kapitánová Pri starej prachárni 7 Bratislava
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   29.07.1997Nové sidlo:
   Kalinčiakova 12 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Hardová Galbavého 1 Bratislava
   28.07.1997Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 42 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   26.02.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   25.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Chynoradský Čiližská 28 Bratislava
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   02.03.1994Nové obchodné meno:
   PILEXIM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 42 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Chynoradský Čiližská 28 Bratislava
   Ing. Nadežda Kleinová Galbavého 1 Bratislava