Vytvoriť faktúru

MEPOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEPOS
IČO 34097589
DIČ 2020360628
IČ DPH SK2020360628
Dátum vzniku 04 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEPOS
Panholec 1
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 222 364 €
Zisk 27 098 €
Aktíva 34 841 €
Vlastný kapitál -214 521 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903501147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,965
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,965
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,965
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,277
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,138
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,551
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,061
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 55,242
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -187,423
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 36
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -222,225
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,098
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 242,665
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,034
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 232,864
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 170,241
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,786
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 45,302
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,535
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,767
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 222,364
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 227,961
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,100
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 192,047
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 107,074
C. Služby (účtová skupina 51) 80,488
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 655
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,236
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 594
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,317
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,299
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,259
M. Nákladové úroky (562) 939
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,320
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,259
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,058
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,098
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34097589 DIČ: 2020360628 IČ DPH: SK2020360628
 • Sídlo: MEPOS, Panholec 1, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 04 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava 16.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Robert Krajčo 6 971 € (100%) Znievska 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2002Nové sidlo:
   Panholec 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.2002Zrušené sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 25.04.2002
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Rapp Znievska 5 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 25.04.2002
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   16.10.1998Nové predmety činnosti:
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   04.03.1994Nové obchodné meno:
   MEPOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   činnosť realitnej kancelárie
   kováčstvo
   zámočníctvo
   brúsenie a leštenie, okrem brúsenia nožov, nožníc a jednotlivých nástrojov
   kovoobrábanie
   galvanizácia kovov
   smaltovanie
   činnosť organizačných poradcov s osobitným zameraním na strojárstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava
   Ing. Robert Miglierini Flöglova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok
   Robert Krajčo Znievska 5 Bratislava