Vytvoriť faktúru

ACTUELA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACTUELA
IČO 34098259
DIČ 2020357537
IČ DPH SK2020357537
Dátum vzniku 16 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACTUELA
Hurbanova 43
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 363 €
Zisk 4 360 €
Aktíva 23 575 €
Vlastný kapitál 2 888 €
Kontaktné informácie
Email actuela@actuela.sk
Mobile phone(s) +421903458787, +421903308988
Fax(es) 0347726414, 0264285974
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,982
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,880
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,700
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,621
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 32,982
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,986
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -677
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,360
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,996
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 58
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,020
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,389
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 269
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,236
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,126
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 918
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 78,363
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73,387
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 80
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,750
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 72,955
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 51,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,114
C. Služby (účtová skupina 51) 10,292
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,893
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 161
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 78
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 308
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,408
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,952
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 89
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,320
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,360
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016