Vytvoriť faktúru

Tecprom - Trifit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tecprom - Trifit
IČO 34099662
DIČ 2020360661
IČ DPH SK2020360661
Dátum vzniku 20 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tecprom - Trifit
Trnavská cesta 84
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 063 157 €
Zisk 2 818 €
Aktíva 432 334 €
Vlastný kapitál 29 688 €
Kontaktné informácie
Email tecprom@tecprom.sk
Webová stránka http://www.tecprom.sk
Phone(s) +421243410475, +421244450101
Fax(es) 0243413874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 735,894
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,503
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,503
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,503
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 721,774
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 256,064
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 277
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 255,787
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 382,433
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 381,476
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 381,476
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 957
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 83,277
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 167
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 83,110
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 617
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 617
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 735,894
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,506
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,706
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 45,887
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 45,887
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,576
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,956
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,532
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,818
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 703,388
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,271
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,271
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 700,376
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 624,199
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 624,199
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,542
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,185
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,111
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,231
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,108
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,741
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,063,159
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,063,157
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,728,178
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 321,378
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,601
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,056,444
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,360,295
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,480
D. Služby (účtová skupina 51) 587,387
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,912
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,581
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,807
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,524
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,210
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,523
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,523
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,637
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,713
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,394
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,017
O. Kurzové straty (563) 295
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 722
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,015
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,698
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34099662 DIČ: 2020360661 IČ DPH: SK2020360661
 • Sídlo: Tecprom - Trifit, Trnavská cesta 84, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02 08.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Koteš 6 706 € (100%) Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.04.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Takáč 488 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 03.05.2007
   19.05.2007Nové obchodné meno:
   Tecprom - Trifit spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 84 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Takáč 488 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 03.05.2007
   18.05.2007Zrušené obchodné meno:
   TECPROM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 08.05.1995
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Myslenická 58 Pezinok 902 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   22.08.1996Nové predmety činnosti:
   reklamné a propagačné služby
   sprostredkovateľská služba
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   21.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   19.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   18.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   28.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   27.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   TECPROM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Myslenická 58 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie software - vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   prenájom techniky, strojových zariadení, dopravných prostriedkov
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Koteš J. Smreka 10 Bratislava
   Ing. Michal Oravec Žehrianska 14 Bratislava
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava
   RNDr. Ján Takáč Eisnerova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Alena Slivková Rajecká 5 Bratislava