Vytvoriť faktúru

AGROTRADE - Petrvalský - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROTRADE - Petrvalský
IČO 34099743
DIČ 2020357647
IČ DPH SK2020357647
Dátum vzniku 21 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROTRADE - Petrvalský
Jánošíkova 2589/82
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 109 595 €
Zisk -10 551 €
Aktíva 170 238 €
Vlastný kapitál 163 691 €
Kontaktné informácie
Email agropet@post.sk
Phone(s) +421347724765
Mobile phone(s) +421903401217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 160,909
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160,909
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 115,266
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 115,266
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,059
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,059
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,059
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,584
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42,126
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,458
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,909
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,139
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,480
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,480
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 154,571
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 154,571
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,551
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,770
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,739
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,739
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,031
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 368
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,796
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,113
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 109,494
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 109,595
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 109,494
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 101
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,570
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 79,301
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,198
D. Služby (účtová skupina 51) 14,604
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,362
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,030
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,559
4. Sociálne náklady (527, 528) 773
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,882
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,975
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,391
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 576
O. Kurzové straty (563) 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 551
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -576
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,551
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34099743 DIČ: 2020357647 IČ DPH: SK2020357647
 • Sídlo: AGROTRADE - Petrvalský, Jánošíkova 2589/82, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky 23.06.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Petrvalský 6 639 € (100%) Jánošíkova 2589/82 Malacky
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Ing. František Piver 88 Dunajský Klátov
   21.07.1998Noví spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   21.04.1994Nové obchodné meno:
   AGROTRADE - Petrvalský, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 2589/82 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s poľnohospodárskymi strojmi a poľnohospodárskou technikou
   predaj po repasáži výrobkov
   leasingový predaj poľnohospodárskych strojov a techniky
   sprostredkovanie obchodu v oblasti súvisiacej s horeuvedenými predmetmi podnikania
   Noví spoločníci:
   AGROTRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, 88 Dunajský Klátov
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petrvalský Jánošíkova 2589/82 Malacky
   Ing. František Piver 88 Dunajský Klátov