Vytvoriť faktúru

MARTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARTEX
IČO 34099891
DIČ 2020357548
IČ DPH SK2020357548
Dátum vzniku 22 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARTEX
Továrenská 1069
90061
Gajary
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 174 €
Zisk -6 251 €
Aktíva 110 141 €
Vlastný kapitál 66 564 €
Kontaktné informácie
Email martex1@centrum.sk
Phone(s) 0347797420, 0905917810
Mobile phone(s) 0905336441, 0905917810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 56,738
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 56,738
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,047
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,765
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 652
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,503
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 60,315
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 19,918
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,918
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 43,990
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,992
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 666
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,251
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,188
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,590
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,598
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,453
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 651
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,343
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,174
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 346
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,828
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,343
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 236
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,923
C. Služby (účtová skupina 51) 2,673
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 222
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,852
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,437
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,169
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,342
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 28
XI. Kurzové zisky (663) 28
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 150
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -122
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,291
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34099891 DIČ: 2020357548 IČ DPH: SK2020357548
 • Sídlo: MARTEX, Továrenská 1069, 90061, Gajary
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08 10.11.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bohuš Tuhovčák 9 959 € (50%) Rajská 1 Bratislava 811 08
  Emil Tuhovčák 9 959 € (50%) Pri starej prachárni 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.02.2010Nové sidlo:
   Továrenská 1069 Gajary 900 61
   Nový štatutárny orgán:
   Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 10.11.2009
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Továrenská 1070 Gajary 900 61
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   05.04.2002Nové sidlo:
   Továrenská 1070 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Bohuš Tuhovčák Rajská 1 Bratislava 811 08
   04.04.2002Zrušené sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Emil Tuhovčák Pri starej prachárni 3 Bratislava
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Tuhovčák Rajská 1 Bratislava
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary" IČO: 00 167 592 Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   28.06.1996Noví spoločníci:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary" IČO: 00 167 592 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Lubla Di Blasioli Lucia Via N.42, Daidenominare 5 CAP Monopello 650 25 Talianko
   TEXTILANKA, výrobné družstvo Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01
   22.04.1994Nové obchodné meno:
   MARTEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba produktov z textilu
   veľkoobchod a maloobchod so zmiešaným tovarom
   vykonávanie výmenných akcií
   špeciálne obchodné operácie, hlavne reexport
   poradenská a konzultačná činnosť
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   Noví spoločníci:
   Lubla Di Blasioli Lucia Via N.42, Daidenominare 5 CAP Monopello 650 25 Talianko
   TEXTILANKA, výrobné družstvo Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Húšek Stupavská 32 Malacky 901 01