Vytvoriť faktúru

E K O R E G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E K O R E G
IČO 34100351
DIČ 2020647145
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E K O R E G
Bulharská 70
82104
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 912 334 €
Vlastný kapitál 880 375 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 912,334
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 822,928
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 822,928
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 35,309
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 771,443
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 16,176
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,066
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 49,036
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 49,036
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,036
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40,340
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 40,340
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 912,334
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 880,375
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 963,835
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 974,905
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -11,070
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,174
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,174
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -93,634
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -93,634
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,959
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,959
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,773
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,773
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 693
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,344
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 149
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4295523.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34100351 DIČ: 2020647145
 • Sídlo: E K O R E G, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Sumec Dunajská 39 Šamorín 931 01 29.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  KABLEX Malacky a.s. 8 962 € (0.9%) Malacky
  Obec Malé Leváre 1 992 € (0.2%) (od: 13.02.1998) PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 9 B Bratislava 811 09
  Obec Veľké Leváre 8 630 € (0.9%) (od: 13.02.1998) PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 9 B Bratislava 811 09
  PASTELL-EKO spol. s r.o. 945 363 € (97%) Bratislava 811 09
  František Zajíček 9 958 € (1%) 19 Gajary
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.07.2007Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 9 B Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Sumec Dunajská 39 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 29.06.2007
   25.07.2007Zrušené sidlo:
   Mestský úrad Malacky, Mierové nám. 10 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mesto Malacky IČO: 00 304 913
   Obec Gajary IČO: 00 304 743
   Obec Jakubov IČO: 00 304 816
   Obec Kostolište IČO: 00 304 862
   PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 98 Bratislava
   SLOVAKOFARMA a.s. IČO: 31 411 771 Železničná 12 Hlohovec
   TEKOS spol. s r.o. IČO: 34 111 832 Partizánska 1089/2 Malacky
   12.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jurkovič Záhorácka 79 Malacky
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Stachovič Skuteckého 1635 Malacky
   13.02.1998Noví spoločníci:
   KABLEX Malacky a.s. IČO: 34 113 258 Továrenská 15 Malacky
   Obec Malé Leváre IČO: 00 309 711
   Obec Veľké Leváre IČO: 00 310 115
   František Zajíček 19 Gajary
   Mesto Malacky IČO: 00 304 913
   Obec Gajary IČO: 00 304 743
   Obec Jakubov IČO: 00 304 816
   Obec Kostolište IČO: 00 304 862
   PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 98 Bratislava
   SLOVAKOFARMA a.s. IČO: 31 411 771 Železničná 12 Hlohovec
   TEKOS spol. s r.o. IČO: 34 111 832 Partizánska 1089/2 Malacky
   12.02.1998Zrušeny spoločníci:
   KABLO MALACKY, štátny podnik Továrenská 37 Malacky
   Mesto Malacky
   Obec Gajary
   Obec Jakubov
   Obec Kostolište
   Obec Malé Leváre
   Obec Veľké Leváre
   SLOVAKOFARMA a.s. Železničná 12 Malacky
   Technické služby Partizánska 1089/2 Malacky
   František Zajíček 19 Gajary
   06.05.1994Nové obchodné meno:
   E K O R E G, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mestský úrad Malacky, Mierové nám. 10 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb - budovanie skládok TKO
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie skládky tuhého komunálneho odpadu, hospodárenie s odpadmi
   Noví spoločníci:
   KABLO MALACKY, štátny podnik Továrenská 37 Malacky
   Mesto Malacky
   Obec Gajary
   Obec Jakubov
   Obec Kostolište
   Obec Malé Leváre
   Obec Veľké Leváre
   SLOVAKOFARMA a.s. Železničná 12 Malacky
   Technické služby Partizánska 1089/2 Malacky
   František Zajíček 19 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Jurkovič Záhorácka 79 Malacky
   Ing. Viktor Stachovič Skuteckého 1635 Malacky