Vytvoriť faktúru

HELITEX MODEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELITEX MODEL
IČO 34100580
DIČ 2020363202
IČ DPH SK2020363202
Dátum vzniku 12 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELITEX MODEL
Záhradnícka 4
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 809 €
Zisk -2 052 €
Aktíva 24 176 €
Vlastný kapitál -58 337 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,379
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,979
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,687
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,687
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,910
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,300
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,300
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 610
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 382
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 324
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 400
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,379
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -389
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 349
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 349
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,358
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,358
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,052
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,768
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,768
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 179
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,809
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,809
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,809
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,721
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,746
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,640
D. Služby (účtová skupina 51) 1,260
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,912
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,837
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 140
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -140
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,052
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,052
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015