Vytvoriť faktúru

ABC MARKET SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABC MARKET SLOVAKIA
IČO 34100865
DIČ 2020388018
IČ DPH SK2020388018
Dátum vzniku 17 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABC MARKET SLOVAKIA
Podzáhradná 45
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 206 €
Zisk 5 982 €
Aktíva 38 626 €
Vlastný kapitál -41 181 €
Kontaktné informácie
Email abcmarketslovakia@gmail.com
Mobile phone(s) +421917432872, +421905405630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,612
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,356
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,612
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,199
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -48,484
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,982
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,811
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 553
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,993
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,962
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 13,204
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 52,403
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 424
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,206
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,206
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,127
C. Služby (účtová skupina 51) 12,588
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,077
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,575
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 332
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,125
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,382
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,491
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 440
M. Nákladové úroky (562) 380
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -440
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,942
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34100865 DIČ: 2020388018 IČ DPH: SK2020388018
 • Sídlo: ABC MARKET SLOVAKIA, Podzáhradná 45, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Bohúň Landauova 10 Bratislava 841 01 20.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Bohúň 6 639 € (100%) Landauova 10 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Bohúň Landauova 10 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bohúň Landauova 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   03.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   17.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   08.10.1996Nové sidlo:
   Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   Ing. Janka Sobotovičová Brichtova 816 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Farkašová Podzáhradná 45 Bratislava
   07.10.1996Zrušené sidlo:
   Železničná 2 Hlohovec 920 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   11.06.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   10.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   17.05.1994Nové obchodné meno:
   ABC MARKET SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničná 2 Hlohovec 920 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja
   nákup a predaj krmív
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba pracovných a ochranných prostriedkov, šicie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belanský CSc. Sokolská 6 Cífer
   JUDr. Ján Juríček Toryská 17 Bratislava
   JUDr. Jozef Sobotovič Hurbanova 57 Hlohovec