Vytvoriť faktúru

Mäsofond - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mäsofond
Stav Zrušená
IČO 34101641
DIČ 2020357658
Dátum vzniku 27 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mäsofond
Záhorácka 11
90101
Malacky
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva -97 004 €
Vlastný kapitál -259 428 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347722140
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -97,484
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -97,484
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,880
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,764
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,764
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,113
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,804
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,199
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 11,130
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 11,130
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -128,494
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -128,501
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -97,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -259,908
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,764
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,424
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 398
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 398
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -268,590
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,541
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -272,131
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,176
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 532
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 532
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,945
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,044
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,044
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -2,231
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,868
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 108,699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 15,248
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 15,248
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4248758.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:34101641 DIČ: 2020357658
 • Sídlo: Mäsofond, Záhorácka 11, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2012Noví spoločníci:
   Ľubomír Kardian 155 Studienka 908 75
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Kardian 155 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 19.03.2012
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Hrúz 393 Studienka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Antónia Hrúzová 393 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 25.01.2002
   11.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Bakošová 1. mája 2382/13 Malacky
   02.09.2002Nové sidlo:
   Záhorácka 11 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   výroba hotových jedál a polotovarov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Antónia Hrúzová 393 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 25.01.2002
   01.09.2002Zrušené sidlo:
   Hurbanova 593 Malacky 901 63
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Hrúz 393 Studienka
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Bakošová 1. mája 2382/13 Malacky
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   Mäsofond, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanova 593 Malacky 901 63
   Nové predmety činnosti:
   výroba a spracovanie mäsa /mäsiarstvo, údenárstvo/
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vícen Hurbanova 593 Malacky
   25.01.1998Zrušené obchodné meno:
   AJKO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 13 Jakubov 900 63
   Zrušeny spoločníci:
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov
   Anton L. Kolarz Föhrenweg 6a Grosskarolinenfeld Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   AJKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 13 Jakubov 900 63
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov
   Anton L. Kolarz Föhrenweg 6a Grosskarolinenfeld Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jan M. Kolář Hlavná 13 Jakubov