Vytvoriť faktúru

PRISMA TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRISMA TRADE
IČO 34102086
DIČ 2020686195
Dátum vzniku 01 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRISMA TRADE
Štúrova 78
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 093 €
Zisk 1 607 €
Aktíva 1 286 541 €
Vlastný kapitál -8 436 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 495,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 495,408
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 783,655
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,100
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 750,611
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,944
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,279,063
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,171
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,076
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,607
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,276,892
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,267,092
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,238
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,263,374
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,093
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,093
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,461
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,862
C. Služby (účtová skupina 51) 12,006
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 106
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,487
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,632
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,225
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 546
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 546
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -545
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,087
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,607
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34102086 DIČ: 2020686195
 • Sídlo: PRISMA TRADE, Štúrova 78, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02 10.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zdenko Juran 6 640 € (100%) Národná 49 Modra 900 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2010Noví spoločníci:
   Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenko Juran Národná 49 Modra 900 02 Vznik funkcie: 10.12.2010
   29.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   27.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   26.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   01.06.1994Nové obchodné meno:
   PRISMA TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 78 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra
   Ing. Radko Voda Komenského 9 Modra