Vytvoriť faktúru

BITEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BITEC
IČO 34103252
DIČ 2020363796
IČ DPH SK2020363796
Dátum vzniku 24 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BITEC
Lichnerova 72
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 312 €
Zisk 2 331 €
Aktíva 30 184 €
Vlastný kapitál 9 997 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245927777, +421245925135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,266
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,439
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 860
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,925
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,266
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,329
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,695
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,331
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,937
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,010
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,187
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,129
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,986
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,388
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,684
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 740
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 87,312
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 329
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 86,983
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,649
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 329
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,857
C. Služby (účtová skupina 51) 33,829
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 43,911
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 667
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,663
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,297
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 172
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 172
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -172
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,491
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,160
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34103252 DIČ: 2020363796 IČ DPH: SK2020363796
 • Sídlo: BITEC, Lichnerova 72, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Medvecký Mesačná 4306/12 Senec 903 01 24.06.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Medvecký 6 639 € (100%) Mesačná 4306/12 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2008Nové sidlo:
   Lichnerova 72 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Medvecký Mesačná 4306/12 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medvecký Mesačná 4306/12 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.06.1994
   25.11.2008Zrušené sidlo:
   Kollárova 3 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad Vznik funkcie: 24.06.1994
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok Vznik funkcie: 24.06.1994
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad Vznik funkcie: 24.06.1994
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok Vznik funkcie: 24.06.1994
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   10.10.1996Nové sidlo:
   Kollárova 3 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ing. Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   09.10.1996Zrušené sidlo:
   Chalupkova 18 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Braničného 7 Ružomberok
   24.06.1994Nové obchodné meno:
   BITEC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chalupkova 18 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software
   predaj hardware
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Baničného 7 Ružomberok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Janka Medvecká Komenského 584/9 Poprad
   Ivan Medvecký Do Braničného 7 Ružomberok