Vytvoriť faktúru

COBRIAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COBRIAL
IČO 34103490
DIČ 2020357603
IČ DPH SK2020357603
Dátum vzniku 28 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COBRIAL
Studienka 158
90875
Studienka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 082 797 €
Zisk 6 884 €
Aktíva 2 930 314 €
Vlastný kapitál 797 387 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347723640, 0347724915
Fax(es) 0347723640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,921,310
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,201
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,201
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,687
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,768
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,746
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,895,109
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -3,493
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 465
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -3,958
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,577,160
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,577,160
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,577,160
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 321,442
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 226,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,817
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,921,310
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 825,356
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 333
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 811,500
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 811,500
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,884
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,095,954
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,935
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,935
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,063,972
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,026,317
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,026,317
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -44,212
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 69,774
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,754
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -17,661
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,082,797
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 102,953
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 976,335
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,509
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,071,214
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 105,496
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,738
D. Služby (účtová skupina 51) 813,707
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 125,221
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 88,900
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,764
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,557
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 873
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,549
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,549
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,630
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,583
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,347
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,875
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 566
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 566
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,309
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,819
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,764
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34103490 DIČ: 2020357603 IČ DPH: SK2020357603
 • Sídlo: COBRIAL, Studienka 158, 90875, Studienka
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alena Vícenová 158 Studienka 01.04.1997
  Miroslav Bartoš J. Kráľa 2763 Malacky 01.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alena Vícenová 3 319 € (50%) 158 Studienka
  Miroslav Bartoš 3 319 € (50%) J. Kráľa 2763 Malacky
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Konvalina B. Nemcovej 20 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   15.04.2002Nové sidlo:
   158 Studienka 908 75
   14.04.2002Zrušené sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Bartoš J. Kráľa 29 Malacky
   Alena Vícenová 158 Studienka
   Jozef Konvalina B. Nemcovej 20 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1997Nové sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Miroslav Bartoš J. Kráľa 2763 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   31.03.1997Zrušené sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   30.04.1996Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   29.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   28.06.1994Nové obchodné meno:
   COBRIAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   servisná a opravárenská činnosť motorových vozidiel
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
   Noví spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky