Vytvoriť faktúru

step2home - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno step2home
IČO 34103767
DIČ 2020357614
Dátum vzniku 04 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo step2home
Veľkomoravská 37
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 174 €
Zisk -2 439 €
Aktíva 19 385 €
Vlastný kapitál -1 774 €
Kontaktné informácie
Email s2h@s2h.sk
Phone(s) 0905599911, 0908769708
Mobile phone(s) 0905599911, 0908151915, 0908769708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,660
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,660
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,819
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,765
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,479
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,213
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,414
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,439
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,692
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,882
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 65
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 131
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,051
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,174
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,174
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,749
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,703
C. Služby (účtová skupina 51) 3,816
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,481
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 543
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,198
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,575
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,655
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 384
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 384
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -384
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,959
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,439
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34103767 DIČ: 2020357614
 • Sídlo: step2home, Veľkomoravská 37, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 04 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roland Záhradník 298 Kostolište 900 62 16.09.1997
  Martin Orth Veľkomoravská 37 Malacky 901 01 07.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roland Záhradník 3 320 € (50%) 298 Kostolište 900 62
  Martin Orth 3 320 € (50%) Veľkomoravská 37 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Roland Záhradník 298 Kostolište 900 62 Vznik funkcie: 16.09.1997
   19.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Roland Záhradník 611 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 16.09.1997
   25.09.2010Nové obchodné meno:
   step2home s. r. o.
   Nové sidlo:
   Veľkomoravská 37 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu kovovýroba
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Noví spoločníci:
   Martin Orth Veľkomoravská 37 Malacky 901 01
   Roland Záhradník 298 Kostolište 900 62
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Orth Veľkomoravská 37 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 07.09.2010
   24.09.2010Zrušené obchodné meno:
   STAVUNIREX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sadová 16 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kovovýroba
   Zrušeny spoločníci:
   Roland Záhradník Františka Malovaného 1636/4 Malacky 901 01
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 04.07.1994
   07.09.2005Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   marketing
   kovovýroba
   03.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Roland Záhradník 611 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 16.09.1997
   02.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Roland Zahradník Františka Malovaného 1636/4 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 16.09.1997
   30.10.2004Noví spoločníci:
   Roland Záhradník Františka Malovaného 1636/4 Malacky 901 01
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Roland Zahradník Františka Malovaného 1636/4 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 16.09.1997
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 04.07.1994
   29.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bolgáč Vígľašská 15 Bratislava
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roland Zahradník Františka Malovaného 1636/4 Malacky 901 01
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky 901 01
   13.11.1997Nový štatutárny orgán:
   Roland Zahradník Františka Malovaného 1636/4 Malacky 901 01
   12.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bolgáč Vígľašská 15 Bratislava
   04.07.1994Nové obchodné meno:
   STAVUNIREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sadová 16 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre horeuvedené stavby, drevárska výroba
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bolgáč Vígľašská 15 Bratislava
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bolgáč Vígľašská 15 Bratislava
   Ing. Ladislav Záhradník Sadová 16 Malacky 901 01