Vytvoriť faktúru

AB Rybničná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AB Rybničná
IČO 34104241
DIČ 2020357790
IČ DPH SK2020357790
Dátum vzniku 11 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB Rybničná
Rybničná 40
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 741 605 €
Zisk 96 607 €
Aktíva 3 691 805 €
Vlastný kapitál 818 155 €
Kontaktné informácie
Email rybnicna@rybnicna.sk
Webová stránka http://www.administrativnabudova.sk;http://www.rybnicna.sk
Phone(s) +421233595415
Mobile phone(s) +421915981905
Fax(es) 0233595418
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,507,860
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,292,292
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,272,774
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,563,445
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,692,170
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,829
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,330
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 19,518
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 5,311
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 5,809
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 8,398
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,043
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,400
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,751
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 82,751
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,751
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 130,892
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,483
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 129,409
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 525
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 525
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,507,860
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 914,761
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,200,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 87,877
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,911
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,911
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -475,634
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 226,073
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -701,707
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,607
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,484,656
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 461,312
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 459,488
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 459,488
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,824
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,654,509
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 367,895
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 223,221
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,221
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,878
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,601
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,001
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,230
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,964
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 428
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 428
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 512
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 108,443
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 108,443
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 741,711
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 741,605
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 731,311
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,294
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 556,938
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,574
D. Služby (účtová skupina 51) 208,003
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,434
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,597
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,698
4. Sociálne náklady (527, 528) 139
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,913
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 164,294
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 164,294
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,244
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,476
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 184,667
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 408,734
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 106
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 106
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61,550
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 60,508
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 60,508
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,042
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,223
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,616
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,616
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 96,607
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34104241 DIČ: 2020357790 IČ DPH: SK2020357790
 • Sídlo: AB Rybničná, Rybničná 40, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Peter Dyba Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 16.05.2002
  Ing. Milan Mikluš Majoránová 12 Bratislava 821 07 20.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  HERMETICA, s.r.o. 1 200 000 € (100%) Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   09.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Gaštanová 1868/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.11.2006
   30.09.2011Nové obchodné meno:
   AB Rybničná s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   29.09.2011Zrušené obchodné meno:
   IMCa, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   27.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Majoránová 12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.10.2010
   04.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Alexandra&Barbora s.r.o. Jánošíková 1571/11 Malacky 901 01
   Jana Prokopová Malacká 428 Rohožník 906 38
   08.07.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   07.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   29.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Gaštanová 1868/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.11.2006
   28.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   18.07.2006Noví spoločníci:
   HERMETICA, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   Alexandra&Barbora s.r.o. Jánošíková 1571/11 Malacky 901 01
   17.07.2006Zrušeny spoločníci:
   EUROFINANCE, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   17.03.2005Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   EUROFINANCE, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   16.03.2005Zrušené sidlo:
   Slovenská 13 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   EUROFINANCE, a.s. Cementárska 15 Stupava 900 31
   26.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   25.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikuš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   22.06.2004Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a.s. Cementárska 15 Stupava 900 31
   Jana Prokopová Malacká 428 Rohožník 906 38
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   21.06.2004Zrušeny spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   09.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   organizovanie seminárov, kurzov a školení
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mikuš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   08.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomír Jakubec Šášovská 2 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.01.2004
   11.05.2004Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomír Jakubec Šášovská 2 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.01.2004
   10.05.2004Zrušeny spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a. s. IČO: 35 813 270 Cementárska 15 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   28.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Petr Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   27.09.2002Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a. s. IČO: 35 813 270 Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Petr Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   26.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená Skončenie funkcie: 16.05.2002
   13.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   12.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená Skončenie funkcie: 16.05.2002
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba ortopedických a protetických pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   03.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   11.07.1994Nové obchodné meno:
   IMCa, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slovenská 13 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a kancelárskym zariadením
   maloobchod mimo riadnej predajne - rozličný tovar
   prenájom strojov
   realitná agentúra v oblasti hnuteľného a nehnuteľného majetku
   nákup a predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku
   výskum a vývoj
   výroba, inštalácia a opravy mechanických strojov a prístrojov pre všeobecné účely vrátane poradenskej služby
   konečná úprava textílií - vrátane poradenstva
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti riadenia podnikov
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami priemyselného charakteru
   iný veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava