Vytvoriť faktúru

A.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.R.
IČO 34104267
DIČ 2020360815
IČ DPH SK2020360815
Dátum vzniku 08 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.R.
Športová 608/4
90023
Viničné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 094 €
Zisk -1 903 €
Aktíva 146 246 €
Vlastný kapitál -6 675 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336400405, +421336400406, +421336400407
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,634
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 121,625
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,493
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 703
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 746
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 136,634
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,578
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,160
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,138
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,903
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 145,212
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 158
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 144,132
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 137,479
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,453
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,200
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 922
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 88,094
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,994
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,000
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 88,934
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 24,713
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,157
C. Služby (účtová skupina 51) 3,761
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 58,115
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 188
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -840
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 57,363
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 104
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -943
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,903
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
 • IČO:34104267 DIČ: 2020360815 IČ DPH: SK2020360815
 • Sídlo: A.R., Športová 608/4, 90023, Viničné
 • Dátum vzniku: 08 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Droba Nové Záhrady VI/14 Bratislava 821 05 21.03.1996
  Ing. Milan Gabčo Viničné 900 23 29.02.2000
  Ing. Milan Juhás Bernolákovo 900 27 21.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Gabčo 4 647 € (70%) Viničné 900 23
  Ing. Milan Juhás 1 992 € (30%) Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.05.2016Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gabčo Športová 608 Viničné 900 23
   Ing. Milan Juhás Jabloňová 1714/9 Bernolákovo 900 27
   14.08.2003Nové sidlo:
   Športová 608/4 Viničné 900 23
   29.02.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v poľnohospodárstve
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Gabčo Športová 608 Viničné
   21.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Juhás Jabloňová 1714/9 Bernolákovo 900 27
   Ing. Ondrej Droba Nové Záhrady VI/14 Bratislava 821 05
   08.07.1994Nové obchodné meno:
   A.R., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti