Vytvoriť faktúru

S.N.TRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.N.TRANS
IČO 34107673
DIČ 2020363829
IČ DPH SK2020363829
Dátum vzniku 19 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.N.TRANS
Krškanská 1
94905
Nitra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 579 €
Zisk -27 515 €
Aktíva 24 316 €
Vlastný kapitál 19 069 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 492
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 492
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 492
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,551
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,581
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,043
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,446
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,765
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,515
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,489
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,489
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,369
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,579
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 51,579
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 76,636
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 30,434
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,263
C. Služby (účtová skupina 51) 6,926
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,727
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,591
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 695
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,057
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,044
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,501
M. Nákladové úroky (562) 7
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,494
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,498
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,555
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,515
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34107673 DIČ: 2020363829 IČ DPH: SK2020363829
 • Sídlo: S.N.TRANS, Krškanská 1, 94905, Nitra
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.12.2001Nové sidlo:
   Krškanská 1 Nitra 949 05
   04.12.2001Zrušené sidlo:
   545 Kráľová pri Senci 925 24
   08.08.2001Noví spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   07.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   S.N.TRANS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   545 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   asanačný podnik
   Noví spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Árvay Mudrochova 10 Nitra
   Ing. Peter Valo Moyzesova 3 Bratislava