Vytvoriť faktúru

APLITEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APLITEC
IČO 34107835
DIČ 2020357779
IČ DPH SK2020357779
Dátum vzniku 19 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APLITEC
Hlavná 553/155
90065
Záhorská Ves
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 177 392 €
Zisk 237 173 €
Aktíva 1 076 620 €
Vlastný kapitál 797 102 €
Kontaktné informácie
Email info@aplitec.sk
Phone(s) 0347780276
Fax(es) 0347780276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,246,280
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 369,188
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 369,188
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,203
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 137,605
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 220,380
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 874,553
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,949
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 701,885
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 684,275
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 684,275
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,606
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 160,559
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 155,418
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,539
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,539
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,246,280
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,034,275
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,195
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,195
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 783,907
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 785,325
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,418
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 237,173
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 142,515
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,191
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,191
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 136,403
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 84,147
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,147
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,280
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,992
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,994
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,990
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,921
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,921
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 69,490
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 49
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 69,441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,177,392
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 857,696
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,162,379
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 98,251
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59,066
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,866,519
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 646,246
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 495,890
D. Služby (účtová skupina 51) 315,554
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 282,023
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 204,981
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,509
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,533
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,083
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 79,085
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 79,085
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45,638
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 310,873
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 660,636
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,197
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 457
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 457
O. Kurzové straty (563) 112
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,628
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 304,708
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 67,535
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 67,535
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 237,173
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34107835 DIČ: 2020357779 IČ DPH: SK2020357779
 • Sídlo: APLITEC, Hlavná 553/155, 90065, Záhorská Ves
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 19.05.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Soňa Freundová 1 500 € (12.5%) Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
  Peter Nerád 2 700 € (22.5%) Suchohrad 900 64
  Sebastian Zunhammer 7 800 € (65%) Traunreut 833 01 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   04.04.2007Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   03.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky 901 01
   30.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefánia Tomášková Suchohrad 285 Suchohrad 900 64
   24.08.2005Noví spoločníci:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky 901 01
   Štefánia Tomášková Suchohrad 285 Suchohrad 900 64
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   23.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   23.02.2004Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   22.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Ľubomír Petrík Kudlákova 5 Bratislava 841 01
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   05.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.01.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   13.11.2000Nové sidlo:
   Hlavná 553/155 Záhorská Ves 900 65
   Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Ľubomír Petrík Kudlákova 5 Bratislava 841 01
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušené sidlo:
   Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Johann Schneblinger Siedenberg 10 Chieming 833 39 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.10.1995Noví spoločníci:
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Johann Schneblinger Siedenberg 10 Chieming 833 39 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   10.10.1995Zrušeny spoločníci:
   MAXMETAL s.r.o., IČO: 31 426 450 Pribinova 2266/44 Malacky
   Rainer Ullrich Niedere Str. 29 Annaburg 069 25 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent 833 01 NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Freund Pribinova 2266/44 Malacky
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   APLITEC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť pre priemysel a služby
   konzultačno-poradenská činnosť
   navrhovanie a konštrukcia nástrojov, výrobkov a zariadení
   výroba, montáž a inštalácia zariadení vrátane servisných služieb
   výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení
   výroba oceľových konštrukcií
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v oblasti strojárstva
   prenájom motorových vozidiel a techniky
   Noví spoločníci:
   MAXMETAL s.r.o., IČO: 31 426 450 Pribinova 2266/44 Malacky
   Rainer Ullrich Niedere Str. 29 Annaburg 069 25 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent 833 01 NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Freund Pribinova 2266/44 Malacky