Vytvoriť faktúru

ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS
Stav Zrušená
IČO 34108661
DIČ 2020363323
Dátum vzniku 04 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS
Krátka 4
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 174 €
Zisk -677 €
Aktíva 12 218 €
Vlastný kapitál 6 757 €
Kontaktné informácie
Email sales@ecologic.sk
Phone(s) 0914326742
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,127
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,868
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,356
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,903
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,127
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,097
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,700
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,700
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -677
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,030
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,030
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,550
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,174
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,174
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,356
C. Služby (účtová skupina 51) 32,266
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 90
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -182
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -92
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 15
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -15
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -197
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -677
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
 • IČO:34108661 DIČ: 2020363323
 • Sídlo: ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS, Krátka 4, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2016Zrušené obchodné meno:
   ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Krátka 4 Senec 903 01
   30.01.2013Nové obchodné meno:
   ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s. r. o.
   Nové sidlo:
   Krátka 4 Senec 903 01
   04.10.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným