Vytvoriť faktúru

Regena - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Regena
IČO 34108726
DIČ 2020360892
IČ DPH SK2020360892
Dátum vzniku 05 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Regena
Glejovka 1
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 375 266 €
Zisk -31 023 €
Aktíva 4 369 832 €
Vlastný kapitál -81 277 €
Kontaktné informácie
Email ekonomickeoddelenie@regena.sk
Phone(s) 0336908610, 0336908613
Mobile phone(s) +421908725303
Fax(es) 0336908612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,764,471
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,904,386
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,904,386
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 100,332
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,703,926
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 73,322
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 26,806
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,858,816
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,003,398
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,827,333
3. Výrobky (123) - /194/ 175,538
4. Zvieratá (124) - /195/ 95
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 432
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 850,404
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 822,167
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 822,167
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 21,243
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,994
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,014
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,956
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -3,942
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,269
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,269
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,764,471
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,006
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 138,472
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,384
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,384
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 161,681
2. Ostatné fondy (427, 42X) 161,681
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 215,299
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -175,195
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -240,407
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,652,465
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,709,851
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,707,989
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,862
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 897,081
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 534,024
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 534,024
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,157
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,258
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 139,005
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,622
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,015
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 369,324
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 375,266
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 149,080
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 49,226
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 171,018
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,942
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,124
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) -19,929
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 100,575
D. Služby (účtová skupina 51) 44,730
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 182,461
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 130,724
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,648
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,089
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,581
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) -1,511
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,217
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,858
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 243,948
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,165
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 523
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 523
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 642
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34108726 DIČ: 2020360892 IČ DPH: SK2020360892
 • Sídlo: Regena, Glejovka 1, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 05 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03 01.12.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Mirianský 6 772 € (100%) Hurbanova 17 Pezinok 902 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   11.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1994
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   08.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1994
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   07.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   05.05.2007Noví spoločníci:
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   27.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03
   26.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   11.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   10.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   27.09.1996Nové predmety činnosti:
   montáž a servis hydraulických rúk v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   26.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   11.08.1995Nové predmety činnosti:
   murárske a obkladačské práce
   07.03.1995Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   06.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   05.10.1994Nové obchodné meno:
   Regena, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Glejovka 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov a prípravkov k montáži a demontáži
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby a opráv motorových vozidiel a dopravných prostriedkov
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a priemyselného tovaru
   obchodná činnosť mimo zákon vyžadujúce zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok