Vytvoriť faktúru

DANUBE COMERCIAL FINANCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANUBE COMERCIAL FINANCE
IČO 34108840
DIČ 2020360859
IČ DPH SK2020360859
Dátum vzniku 10 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBE COMERCIAL FINANCE
Ivanská cesta 15
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 448 €
Zisk -2 118 €
Aktíva 614 473 €
Vlastný kapitál -2 305 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0911700949
Mobile phone(s) 0911700949
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 541,768
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,319
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 538,345
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 529,282
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 529,282
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,063
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 84
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,979
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 104
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 104
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 541,768
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,608
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,608
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,118
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 546,191
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,424
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 424
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 535,667
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,701
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,701
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 340
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 512,531
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,448
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,448
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,088
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 86
D. Služby (účtová skupina 51) 5,098
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 65,904
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,360
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,184
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,806
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22,806
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22,806
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,324
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,205
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36,205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,518
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,158
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015