Vytvoriť faktúru

DÓZATEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DÓZATEAM
IČO 34109455
DIČ 2020363378
IČ DPH SK2020363378
Dátum vzniku 19 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DÓZATEAM
Štefánikova 13
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 454 €
Zisk 8 115 €
Aktíva 477 696 €
Vlastný kapitál 90 037 €
Kontaktné informácie
Email info@dozateam.sk
Webová stránka http://www.brany-ba.sk;http://www.dozateam.sk
Phone(s) +421245943904, +421245945121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 491,788
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 491,788
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,095
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,627
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,417
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 748
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -10,527
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 504,415
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 98,152
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,315
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 68,419
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,115
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 406,263
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 323
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 322,140
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 89,479
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,095
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,564
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 229,002
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,936
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,864
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 235,454
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 247,404
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,950
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 216,854
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 82,488
C. Služby (účtová skupina 51) 76,266
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50,674
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,118
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,112
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,600
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 76,700
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,032
M. Nákladové úroky (562) 4,175
N. Kurzové straty (563) 42
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,815
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,032
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,568
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,453
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015